Nette-VisualPaginator

Doplněk vytváří stránkovač záznamů s lokalizacemi a volitelným tlačítkem pro zobrazení všech záznamů. Podporuje vlastní lokalizace a vlastní šablony. Výchozí šablona je určena pro Bootstrap 3.

Komponenta je napsána pro PHP 5.4 (využívá traity) nebo novější a Nette Framework 2.2 nebo novější (Nette Application MVC, Nette Dependency Injection).

Příklad použití

Přidání rozšíření do souboru config.neon:

extensions:
 translation: Kdyby\Translation\DI\TranslationExtension
 visualPaginator: RadekDostal\NetteComponents\VisualPaginator\VisualPaginatorExtension

translation:
 default: cs
 fallback: [cs_CZ, cs]
 whitelist: [cs, en]
 resolvers: # volitelný parametr
  header: off

visualPaginator:
 translator: @translation.default
 template: '%appDir%/components/VisualPaginator/custom.latte' # volitelný parametr
 viewButtonAll: TRUE # volitelný parametr

Kdyby\Translation hledá vlastní soubory s lokalizacemi v adresáři app/lang. Např. soubor pro anglickou lokalizaci se musí jmenovat visualPaginator.en_GB.neon (v případě použití NEON syntaxe).

Presenter:

class DefaultPresenter extends BasePresenter
{
 use \RadekDostal\NetteComponents\VisualPaginator\TVisualPaginator;

 public function renderDefault()
 {
  $paginator = $this['vp']->getPaginator();
  $paginator->setItemsPerPage(1);
  $paginator->setItemCount(10);
 }

 /**
  * Creates the visual paginator
  *
  * @return \RadekDostal\NetteComponents\VisualPaginator\VisualPaginator
  */
 protected function createComponentVp()
 {
  return $this->visualPaginator;
 }

 // For multiple paginators on the same page
 protected function createComponentVp2()
 {
  $control = $this->visualPaginator->create();
  // $control->setTemplate(...);

  // Dynamic change localization
  $control->getTranslator()->setLocale('en');

  return $control;
 }
}

Latte šablona:

{control vp}

Ukázka použití

 

VisualPaginator

Ke stažení

Licence: GNU Lesser General Public License
GitHub: https://github.com/radekdostal/Nette-VisualPaginator/