Geografický informační systém budov Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Geografický informační systém budov Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vznikl jako bakalářská práce v letech 2006 až 2007.

Cíle projektu

 • Interaktivní GIS budov, kanceláří a ostatních prostor
 • Jednodušší a rychlejší vyhledání konkrétního místa a jeho grafické znázornění, základní informace o zaměstnancích
 • V budoucnu možnost rozšíření (evidence HW vybavení, …)

Praktické využití

 • Zaměstnanci krajského úřadu prostřednictvím sítě Intranet
 • Návštěvy krajského úřadu s využitím informačních kiosků
 • Ev. široká veřejnost přes webové stránky kraje (s určitými omezeními)
 • Oddělení správy sítí a výpočetní techniky odboru informatiky (datové zásuvky, popř. evidence HW)

Úvod do řešené problematiky

 • Mapový server ArcIMS
 • Webový server Apache
 • RDBMS MySQL
 • Skriptování na straně serveru (PHP) i klienta (JavaScript)
 • Webové prohlížeče Mozilla Firefox, MS Internet Explorer
 • Výsledný XHTML kód ve shodě se standardy konsorcia W3C
 • Kaskádové styly CSS validní podle W3C

Přehled použitých dat

 • Projektová dokumentace (AutoCAD DWG)
 • Označení budov a místností (SQL)
 • Osobní karta zaměstnanců (SQL)
 • Data z elektronického docházkového systému
 • Rozmístění a označení datových zásuvek pro připojení PC do sítě (PDF)

Přehled programových prostředků

 • Mapový server ArcIMS 9
 • Webový server Apache 2.2.3
 • RDBMS MySQL 5.0.24
 • Skriptovací jazyk PHP 5.1.2
 • Nástroj pro databázové modelování CASE Studio 2.25
 • ArcGIS 9.1
 • Programátorský textový editor PSPad 4.5.3 (freeware)

Základní funkce aplikace

 • Vyhledání a vizualizace místností
 • Informace o místnosti, export dat
 • Vyhledání a vizualizace zásuvek pro připojení PC do sítě
 • Vyhledání místností podle obsazení zaměstnanci vybraného odboru/oddělení

Výsledky, závěry

 • Ucelený GIS budov – informace na jednom místě
 • Více oblastí využití – zaměstnanci vs odbor informatiky
 • Rozšiřitelnost systému o další vrstvy, např. evidence HW, popř. jako vstupní rozhraní k evidenci majetku