Nette-ImageSelectBox

Doplněk umožňuje vytváření rozbalovacích polí s položkami doplněnými o obrázky. Není-li ve webovém prohlížeči zapnutý JavaScript, komponenta se vykreslí jako klasický HTML element <select>.

Komponenta je napsána pro PHP 5.3 nebo novější a Nette Framework 2.2 nebo novější (Nette Forms, Nette Utility Classes).

Použité jsou javascriptové knihovny jQueryJavaScript image dropdown.

Příklad použití

Přidání extension method do třídy Nette\Forms\Form (bootstrap.php):

RadekDostal\NetteComponents\ImageSelectBox::register();

Použití ve formuláři:

$items = array(
 'calendar' => array('Calendar', 'icons/icon_calendar.gif'),
 'shopping_cart' => array('Shopping Cart', 'icons/icon_cart.gif'),
 'cd' => array('CD', 'icons/icon_cd.gif'),
 'email' => array('E-mail', 'icons/icon_email.gif'),
 'faq' => array('FAQ', 'icons/icon_faq.gif'),
 'games' => array('Games', 'icons/icon_games.gif'),
 'music' => array('Music', 'icons/icon_music.gif'),
 'phone' => array('Phone', 'icons/icon_phone.gif'),
 'graph' => array('Graph', 'icons/icon_sales.gif'),
 'secured' => array('Secured', 'icons/icon_secure.gif'),
 'video' => array('Video', 'icons/icon_video.gif'),
 );

$form->addImageSelectBox('item', 'Item:', $items)
 ->setPrompt('— select any item —')
 ->addRule($form::FILLED, 'Please select any item.');

Ukázka použití

ImageSelectBox

Ke stažení

Licence: GNU Lesser General Public License
GitHub: https://github.com/radekdostal/Nette-ImageSelectBox/