Informační systém pasportních údajů o území

Informační systém pro komplexní správu pasportních údajů o území vznikl jako diplomová práce.

Cíle projektu

 • Zefektivnění příjmu, evidence a ukládání dat
 • Zefektivnění správy a archivace dat vč. jejich pasportů
 • Efektivní výměna informací prostřednictvím současných ICT
 • Modernizace, zkvalitnění a zrychlení služeb veřejné správy

Praktické využití

 • Poskytovatelé údajů (právnické osoby, vlastníci technické infrastruktury)
 • Obce s rozšířenou působností
 • Krajské úřady

Úvod do řešené problematiky

 • Webový server Apache
 • RDBMS Oracle
 • Technologie AJAX, ale aplikace funkční i bez ní
 • Skriptování na straně serveru (PHP) i klienta (JavaScript)
 • Důraz na bezpečnost (XSS, CSRF, SQL injection)
 • Webové prohlížeče Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari
 • Výsledný XHTML kód ve shodě se standardy konsorcia W3C
 • Kaskádové styly CSS validní podle W3C

Přehled použitých dat

 • Vrstva katastrálních území (DBF/SHP) -> číselník katastrálních území
 • Číselník tematických tříd údajů
 • Číselníky ÚAP: územně analytické podklady
 • Číselníky témat, podtémat a jevů
 • Vazba na UIR-ADR: Územně identifikační registr adres, struktura 4.2
 • Vazba na službu Google Maps
 • Vazba na aplikaci Google Earth

Datový model v číslech

 • 15 tabulek s číselníky
 • 18 tabulek pro data vytvářená aplikací
 • 11 tabulek z UIR-ADR 4.2

Přehled programových prostředků

 • Webový server Apache 2.2.3
 • RDBMS Oracle 9i
 • Skriptovací jazyk PHP 5.2.2
 • Nástroj pro databázové modelování CASE Studio 2.25
 • Vývojové prostředí NetBeans IDE 6.5
 • Grafický editor GIMP 2.6
 • Webové prohlížeče Mozilla Firefox 2, 3; MS Internet Explorer 6, 7; Google Chrome; Opera 9.5x, 9.6x; Safari 3.1.2

Základní funkce aplikace

 • Tvorba nových pasportů
 • Editace existujících pasportů
 • Publikování pasportů
 • Zpracování pasportů (kraj, ORP)
 • Vyhledávání mezi pasporty
 • Export pasportů do formátů PDF, XMLKML
 • Prohlížení metadat pasporů
 • Notifikační e-maily

Výsledky, závěry

 • Webová aplikace splňující standardy konsorcia W3C
 • Webová aplikace v souladu s přílohou k vyhlášce č. 64/2008 Sb. Pravidla pro tvorbu přístupných webových stránek
 • Data na jednom místě – snadná správa, zálohování, úspora nákladů